V edycję konkursu objął patronatem
Portal ngo.pl


Rodzaje i etapy projektów

RODZAJE PROJEKTÓW – PROJEKTY BADAWCZE I ZADANIOWE
Uczniowie realizujący projekty gimnazjalne w różnym stopniu mogą skupiać się na badaniu interesujących ich zjawisk lub działaniu mającym na celu rozwiązanie wybranego problemu.

Zadaniem uczniów realizujących projekt badawczy jest postawienie hipotez, przeprowadzenie badania i analiza zebranych danych. Pomysł na tematykę projektu często wychodzi od nauczyciela, który stawia przed uczniami ciekawy problem do rozwiązania. Problem ten powinien być postawiony w formie pytania. Przykłady takich pytań to: „Dlaczego tak mało mieszkańców mojej gminy korzysta z biblioteki miejskiej?”, „Jak liczylibyśmy, gdyby ludzie mieli nie pięć, tylko cztery palce u każdej ręki?”

Projekty zadaniowe polegają na podjęciu przez uczniów konkretnego zadania – na przykład organizacji przeglądu filmów w szkole, lub posprzątanie pobliskiego parku. Tematy tych projektów również można sformułować w formie pytania, np.: „Jak zachęcić kolegów do obejrzenia filmów?”, „Co zrobić, żeby przyjemnie spędzało się czas w parku?”.

Szczególnie istotnym polem do współpracy pomiędzy szkołą, a organizacjami pozarządowymi mogą być projekty społeczne. Dotyczą one realnych problemów z którymi młodzież styka się w swoim otoczeniu. Projekty społeczne mogą łączyć w sobie elementy projektów badawczych i zadaniowych – uczniowie mają za zadanie określić problem, zbadać go i podjąć działania zmierzające do jego ograniczenia. Projekt taki może przyjąć formę wolontariatu, prowadzonego na przykład we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej.

Dla przykładu - grupa gimnazjalistów może zająć się następującym problemem: „Co sprawia największą trudność osobom niewidomym mieszkającym w naszej miejscowości?”. Aby rozwiązać ten problem przeprowadzą oni wywiady z osobami niewidomymi i osobami pracującymi w Ośrodku dla niewidomych. Na podstawie przeprowadzonych badań zdecydują o działaniach jakie chcą podjąć – mogą zdecydować o wysłaniu petycji do władz miasta dotyczącej przystosowania środków transportu publicznego dla osób niewidomych, nagraniu mówionego przewodnika po mieście, czy wolontariacie w ramach którego będą asystować niewidomym w czasie spacerów i czytać gazety.


ETAPY PROJEKTU EDUKACYJNEGO
arrowEtap 1: wybranie tematu projektu edukacyjnego

"Otwarta Szkoła" - konkurs
Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej


Operator V edycji Konkursu
w roku 2013

Fundacja Edukacja dla Demokracji

samorzad

© Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2011, 2013 © Fundacja Edukacja dla Demokracji, 2011, 2013
Użytkowanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w
Materiały publikowane w serwisie, w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, rysunki, utwory muzyczne, filmy, prezentacje i inne materiały dostępne w serwisie stanowią utwory chronione prawem autorskim. Korzystanie z tych materiałów jest możliwe wyłącznie w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.), w szczególności przez instytucje oświatowe i szkoły w zakresie określonym w art. 27 i 28 tej ustawy.