V edycję konkursu objął patronatem
Portal ngo.pl


Organizacje a projekty gimnazjalne

WSPÓŁPRACA MIĘDZY SZKOŁĄ A ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Jak organizacja może pomóc uczniom i nauczycielom zrealizować projekt edukacyjny?

  • Organizacje pozarządowe mogą inspirować do podjęcia przez młodzież problemu istotnego dla lokalnej społeczności.

np. organizacja zajmująca się osobami niepełnosprawnymi fizycznie może zaprosić uczniów do swojej siedziby i zachęcić do zajęcia się analizą problemów niepełnosprawnych, organizacja zajmująca się ochroną środowiska może zaproponować przeprowadzenie warsztatów dotyczących wpływu codziennych wyborów na środowisko, które zainspirują młodzież do zrealizowania na ten temat filmu edukacyjnego

  • Udostępnienie uczniom materiałów będących własnością organizacji.

np. filmy będące własnością fundacji mogą stać się częścią przygotowywanego przez młodzież szkolnego festiwalu filmów dokumentalnych

  • Udostępnienie pomocy naukowych, opracowań problemowych i materiałów edukacyjnych.

np. stowarzyszenie zajmujące się promocją lokalnej kultury może udostępnić uczniom swoje opracowania dotyczące miejscowych zwyczajów, zaś organizacja zajmująca się ekologią może przekazać młodzieży raporty o stanie zanieczyszczenia środowiska w gminie

  • Korzystanie z kontaktów organizacji.

np. organizacja zajmująca się historią regionu może pomóc zorganizować spotkania, w czasie których uczniowie przeprowadzą wywiady z osobami pamiętającymi wojenne losy gminy lub podać adresy „żywych świadków historii”

  • Udzielanie pomocy merytorycznej.

np. ornitolodzy z organizacji zajmującej się ochroną ptaków mogą pomóc młodzieży w przygotowaniu strony internetowej dotyczącej gatunków ptaków odwiedzających szkolny karmnik

arrowRady dla organizacji

"Otwarta Szkoła" - konkurs
Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej


Operator V edycji Konkursu
w roku 2013

Fundacja Edukacja dla Demokracji

samorzad

© Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2011, 2013 © Fundacja Edukacja dla Demokracji, 2011, 2013
Użytkowanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w
Materiały publikowane w serwisie, w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, rysunki, utwory muzyczne, filmy, prezentacje i inne materiały dostępne w serwisie stanowią utwory chronione prawem autorskim. Korzystanie z tych materiałów jest możliwe wyłącznie w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.), w szczególności przez instytucje oświatowe i szkoły w zakresie określonym w art. 27 i 28 tej ustawy.