V edycję konkursu objął patronatem
Portal ngo.pl


Co mogą zyskać rodzice dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi

Bardzo wielu rodziców myśląc o karierze szkolnej swoich dzieci skupia się na ich osiągnięciach dydaktycznych. Uważają, że zdobyta przez dzieci wiedza i oceny przedmiotowe zadecydują w przyszłości o tym, jak poradzą sobie w życiu. Rzeczywistość często okazuje się jednak inna. Ci, którzy w szkole IV loskupiali się wyłącznie na zdobywaniu wiedzy nie są często przygotowani do sprostania wszystkim wyzwaniom, które stawia życie. Bo wyzwania owe dotyczą kontaktów z innymi ludźmi, umiejętności organizowania własnej pracy i pracy innych, umiejętności pokonywania trudności i znoszenia porażek. Te umiejętności najłatwiej zdobyć współpracując z organizacjami pozarządowymi.

Wiedzą o tym najlepiej ci rodzice, którzy już z trzecim sektorem współpracują. Naturalnie nie tylko z organizacjami zaangażowanymi w działania oświatowe, ale wszystkimi, których celem działania jest szeroko rozumiany rozwój społeczny. Ci rodzice wiedzą jak ogromny pożytek może przynieść ich pociechom działanie na rzecz innych i ile dobrego uzyskają także dla siebie.

iv loInni, zwłaszcza na poziomie gimnazjalnym wspierają działania społeczne swoich dzieci z powodów bardziej praktycznych – przecież uczestnictwo w wolontariacie pozwala na zdobycie punktów, które mogą zadecydować o przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych. I chociaż motywacja skłaniająca do podjęcia działań w organizacjach pozarządowych jest tutaj zewnętrzna, to pozwala wielu młodym ludziom i ich rodzicom poznać sposób działania i cele organizacji trzeciego sektora. I to bardzo dobrze. Dla wielu rodziców jest to niesłychanie ważny impuls, który w przyszłości owocuje podjęciem działań społecznych już z „potrzeby duszy”.

To druga droga wiodąca rodziców do podjęcia działań na rzecz  własnego środowiska. Tutaj przykład dzieci skłania dorosłych do uczestnictwa w działaniach wychodzących poza codzienność, poza wysiłki zmierzające do zapewnienia godziwego bytu i przyszłości swoim dzieciom, do zauważenia, że jest to niemożliwe bez rozbudowy tkanki społecznej. Nierzadko  tak właśnie się zdarza. Działania społeczne dzieci, dają impuls do podjęcia analogicznych działań przez samym rodziców. A za tym następuje poczucie dumy i zadowolenia z osiągnięć swoich i swojego środowiska.

Niezależnie też od tego, która strona inicjuje tę działalność w niebywały sposóbiv lo pogłębia ona więzi między rodzicami i dziećmi. Szczególnie jeżeli udaje im się pracować wspólnie. Rodzice i dzieci zyskują nowe pole rozmów, porozumienia, wspomnień. Obok sakramentalnego pytania – jak w szkole? – pojawiają się wówczas kolejne. W oczach dzieci zmienia się obraz rodziców. Zyskuje on wiele nowych, w większości ciepłych barw. Także rodzice, którzy dotąd mogli obserwować swoje dziecko najczęściej w sytuacjach codziennych mogą mu towarzyszyć w zupełnie innych sytuacjach społecznych. Takie doświadczenie pozwala im znacznie precyzyjniej określić poziom samodzielności i dojrzałości swoich pociech, a dzięki temu mogą uniknąć wielu błędów wychowawczych, czy rozczarowań w kontaktach z dziećmi. Nowe relacje międzypokoleniowe, dostrzeżenie zalet swoich bliskich, dzielenie się emocjami, wspólna radość z osiągniętych sukcesów. Wszystko to cementuje dodatkowo więzi rodzinne i stanowi kapitał na przyszłość.  

iv loJak dotąd nie mówiliśmy jednak o zyskach związanych z rozwojem osobistym, jakie mogą być udziałem rodziców działających w organizacjach pozarządowych. Po pierwsze mogą współpracować z organizacjami bezpośrednio działającymi na rzecz ich dzieci. Nie brakuje takich w naszym kraju, sportowe, edukacyjne i szereg innych. Nie brakuje rodziców, którzy na przykład w klubach sportowych wspierają karierę sportową swoich dzieci, a jeżeli nie karierę to po prostu rozwój. Wielu troskliwych rodziców działa w stowarzyszeniach muzycznych, organizujących koncerty, festiwale, przeglądy i inne formy aktywności muzycznej. Jakże często to również ich dzieci wówczas występują. Łączy się wówczas realizację indywidualnych aspiracji z działaniem na rzecz całego środowiska.

Rodzice mogą spojrzeć na kwestię swojego środowiska lokalnego szerzej. Nie tylko zapewniając dzieciom rozwój osobisty ale również środowisko życia, które będzie im sprzyjać. Bo cóż innego robią rodzice działając w stowarzyszeniach dbających chociażby o środowisko naturalne. Zapewniają swoim dzieciom właściwe warunki życia! A to przecież tylko jeden przykład. Bo i towarzystwa naukowe czy kulturalne działają z pobudek altruistycznych aby zapewnić następnym pokoleniom dostęp do wiedzy i kultury zapewniający przekazanie im trwałych wartości kulturowych naszego społeczeństwa.

No tak, a przecież rodzice dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi także rozwijają swoje kompetencje osobiste, rozszerzają horyzonty, poznają nowych ludzi i umacniają poczucie, że ich życie przynosi pożytek nie tylko im samym ale także innym. Poczucie, które jak żadne inne pozwala umacniać własną satysfakcję z życia.

Autorem tekstu jest Jarosław Schabieński -  trener-szkoleniowiec od 1994 roku. Nauczyciel Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach i Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Współpracownik kilku organizacji pozarządowych. Autor wielu publikacji oraz programów edukacyjnych realizowanych w Polsce i za granicą (Azerbejdżan, Litwa, Białoruś, Rosja, Uzbekistan).

Zdjęcia pochodzą z IV LO im. gen. S. Grota Roweckiego w Piotrkowie Trybunalskim

"Otwarta Szkoła" - konkurs
Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej


Operator V edycji Konkursu
w roku 2013

Fundacja Edukacja dla Demokracji

samorzad

© Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2011, 2013 © Fundacja Edukacja dla Demokracji, 2011, 2013
Użytkowanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w
Materiały publikowane w serwisie, w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, rysunki, utwory muzyczne, filmy, prezentacje i inne materiały dostępne w serwisie stanowią utwory chronione prawem autorskim. Korzystanie z tych materiałów jest możliwe wyłącznie w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.), w szczególności przez instytucje oświatowe i szkoły w zakresie określonym w art. 27 i 28 tej ustawy.