V edycję konkursu objął patronatem
Portal ngo.pl


Korzyści nauczycieli ze współpracy z organizacjami pozarządowymi

Rozważając kwestię, jakie korzyści mają nauczyciele ze współpracy z organizacjami pozarządowymi, warto zatrzymać się nad odpowiedzią na fundamentalne pytanie: czemu służy i do czego jest potrzebna cała edukacja szkolna? Będzie to również odpowiedź na pytanie: co jest celem pracy nauczyciela? Naturalnie poza własną odpowiedzią na to pytanie warto się tu odwołać do podstawowych dokumentów regulujących tę kwestię. Dowiemy się z nich, że celem działania szkoły (w pewnym uproszczeniu i skrócie) jest wychowanie dobrego obywatela identyfikującego się z tradycjami i przeszłością swojej ojczyzny, dysponującego kompetencjami pozwalającymi mu swobodnie poruszać się po współczesnym świecie. Do budowy powyższych kompetencji niezbędne oprócz wiedzy są także doświadczenia pozwalające zdobyć umiejętności praktyczne. Te umiejętności (razem tworzące kompetencje) tworzy i organizuje nauczyciel lub…., no właśnie! Dlaczego nie skorzystać z pomocy organizacji, których cele są zbliżone lub tożsame z celami szkoły? Naturalnie mam tu na myśli organizacje pozarządowe.

Jeżeli do tego samego celu możemy dojść łatwiej to dlaczego tego nie zrobić. Jako nauczyciele możemy mieć wówczas irracjonalne wyrzuty sumienia, że pracujemy mniej, wkładamy w naszą pracę mniej wysiłku, w wykonywaniu naszej pracy pozwalamy zastępować się innym. Jednak uważam, że zdecydowanie powinniśmy te myśli odrzucić. Ważny jest ostateczny elekt, on ostatecznie decyduje o ocenie naszej pracy. Zresztą przekonanie o tym, że będziemy wkładać w wyposażenie ucznia w kompetencje społeczne mniej pracy, jeżeli rozpoczniemy współpracę z organizacjami trzeciego sektora jest złudne. Współpraca również wymaga wysiłku, organizacji i zaangażowania. Dlatego nie warto się łudzić, pracy nie będzie mniej, natomiast efekt zdecydowanie lepszy. Najlepiej świadczą o tym przykłady szkół, które taką współpracę nawiązały. Uczniowie, którzy je kończą są lepiej wyposażeni we wspominane już tutaj kilkakrotnie kompetencje społeczne.

Bez wątpienia to także zysk dla nas jako obywateli państwa. Nauczyciele wciąż obserwują, jak młodzi ludzie, którzy byli ich uczniami, zajmują coraz wyższe i bardziej odpowiedzialne miejsca w społeczeństwie. Jeżeli do ich wypełniania będą lepiej przygotowani, lepiej będą rozumieli potrzeby społeczne, formy społecznego działania, będą otwarci na współpracę i gotowi do podejmowania coraz nowych wyzwań, to przecież nic lepszego nie może nas spotkać.  

Nie jest to jedyny pożytek dla nauczyciela wynikający ze współpracy z organizacjami pozarządowymi. Współpracę tę nawiązuje się najczęściej poprzez udział w rozmaitych projektach angażujących uczniów i nauczycieli. Projekty takie z reguły nie kończą się na wspieraniu uczniów. Zawierają także szereg propozycji dla kadry oświatowej. Nauczyciel to zawód, który wymusza podnoszenie kwalifikacji przez całe życie, dlaczego nie skorzystać z dobrych propozycji? Zazwyczaj można także spróbować swoich sił w nowych dziedzinach wymagających także od nauczyciela nowych kompetencji. Jakże wielu nauczycieli z powodzeniem spróbowało swoich sił jako autorzy scenariuszy lekcji, poradników metodycznych, czy innych jakże potrzebnych oświacie publikacji.

Nie bez znaczenia są także uzyskiwane dzięki organizacjom pozarządowym możliwości wymiany doświadczeń między nauczycielami. Także wymiany doświadczeń z kolegami z innych krajów. Nie brakuje dzisiaj projektów pozwalających spotkać się z kolegami spoza Polski dysponującymi często unikalnymi a jednocześnie możliwymi do zastosowania także u nas pomysłami. Dla bardziej doświadczonych wyzwaniem może być przekazywanie innym swojego bagażu wiedzy dydaktycznej i wychowawczej. Często daje to nie tylko satysfakcję ale i przynosi korzyści. Możliwość zobaczenia ciekawych miejsc, poznania interesujących ludzi, czy też, kierując się względami pragmatycznymi, osiągnięcie sukcesów, którymi będziemy mogli pochwalić się zdobywając kolejny stopień awansu zawodowego.

Często możemy dzięki takiej współpracy uzyskać pomoce dydaktyczne, multimedia, czy inny sprzęt potrzebny w naszej codziennej pracy. Oczywiście nie wygląda to tak, że zdobywanie sprzętu jest głównym celem projektów, ale nie zmienia to faktu, że w tym względzie współpraca z trzecim sektorem także może być przydatna dla nauczyciela.

Ci, którzy pragną poświęcić się pracy w organizacjach trzeciego sektora uzyskują też jakże ważne doświadczenia związane z zakładaniem i prowadzeniem organizacji. To kolejne szczeble, które często prowadzą nauczycieli na etapy NGOsowskiego wtajemniczenia. Zresztą kompetencje związane z prowadzeniem organizacji są nie do przecenienia dla tych nauczycieli, którzy pracują chociażby w komisjach socjalnych, albo myślą o zostaniu dyrektorami szkół. Iluż problemów można wówczas uniknąć, ile rozwiązać!

Działanie w organizacjach pozarządowych pozwala też spojrzeć na szkołę z nieco innej perspektywy. Warto czasami oderwać się od tego co absorbuje nas na co dzień – sprawdzianów, przygotowania do egzaminów i innych ważnych elementów codzienności szkolnej. Współpraca z organizacjami pozarządowymi daje taką szansę. Warto z niej skorzystać.

Autorem tekstu jest Jarosław Schabieński -  trener-szkoleniowiec od 1994 roku. Nauczyciel Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach i Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Współpracownik kilku organizacji pozarządowych. Autor wielu publikacji oraz programów edukacyjnych realizowanych w Polsce i za granicą (Azerbejdżan, Litwa, Białoruś, Rosja, Uzbekistan).

"Otwarta Szkoła" - konkurs
Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej


Operator V edycji Konkursu
w roku 2013

Fundacja Edukacja dla Demokracji

samorzad

© Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2011, 2013 © Fundacja Edukacja dla Demokracji, 2011, 2013
Użytkowanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w
Materiały publikowane w serwisie, w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, rysunki, utwory muzyczne, filmy, prezentacje i inne materiały dostępne w serwisie stanowią utwory chronione prawem autorskim. Korzystanie z tych materiałów jest możliwe wyłącznie w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.), w szczególności przez instytucje oświatowe i szkoły w zakresie określonym w art. 27 i 28 tej ustawy.