V edycję konkursu objął patronatem
Portal ngo.pl


Gimnazjalny projekt edukacyjny - szansa na współpracę między szkołami a partnerami zewnętrznymi

Zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej wszyscy uczniowie i uczennice szkół gimnazjalnych muszą brać udział w realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego. Dotyczy to wszystkich uczniów kończących naukę w gimnazjum w czerwcu 2012 i kolejnych roczników. Pierwsze projekty gimnazjalne zostały zrealizowane w roku szkolnym 2010/2011.

Prowadząc projekty, szkoła może współpracować z partnerami zewnętrznymi, w tym z organizacjami pozarządowymi. Partnerami szkół mogą być różne podmioty:

 • instytucje lokalne (lokalne stowarzyszenia, ośrodki kultury, biblioteki gminne, grupy nieformalne)
 • instytucje ogólnopolskie (muzea, ogólnokrajowe organizacje pozarządowe, szkoły wyższe)
 • partnerzy zagraniczni lub międzynarodowi (organizacje międzynarodowe, szkoły zagraniczne)

Co to jest gimnazjalny projekt edukacyjny?
Zgodnie z wprowadzonymi w roku 2010 regulacjami prawnymi projekt, aby być uznany za gimnazjalny projekt edukacyjny musi spełniać następujące warunki:

 • Musi być wykonywany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela.
 • Główne działania podejmują uczniowie samodzielnie, rolą nauczyciela jest inspirowanie i motywowanie uczniów, nadzorowanie ich pracy, pomoc w przypadku pojawiających się trudności.
 • Musi mieć na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Np.:
  • Jak poprawić bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły?
  • Dlaczego tak wielu mieszkańców mojej gminy nie bierze udziału w wyborach samorządowych?
  • Jak znaleźć środek okręgu?
  • Jakie znaczenie dla mieszkańców naszej miejscowości ma Parlament Europejski i wejście Polski do strefy euro?
  • Co kształtowało skład gatunkowy lasów mieszanych w naszej okolicy?
 • Obejmuje następujące działania:
 1. wybranie tematu projektu edukacyjnego;
 2. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
 3. wykonanie zaplanowanych działań;
 4. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.


Aby zrozumieć zasady realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum dobrze jest zapoznać się z Uwarunkowania Prawne.

Dział "Projekt gimnazjalny" opracowali:
Maria Strzemieczna, Antoni Strzemieczny, z wykorzystaniem materiałów i pod kierunkiem Jacka Strzemiecznego (Centrum Edukacji Obywatelskiej). 10 października 2011.CEO

"Otwarta Szkoła" - konkurs
Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej


Operator V edycji Konkursu
w roku 2013

Fundacja Edukacja dla Demokracji

samorzad

© Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2011, 2013 © Fundacja Edukacja dla Demokracji, 2011, 2013
Użytkowanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w
Materiały publikowane w serwisie, w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, rysunki, utwory muzyczne, filmy, prezentacje i inne materiały dostępne w serwisie stanowią utwory chronione prawem autorskim. Korzystanie z tych materiałów jest możliwe wyłącznie w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.), w szczególności przez instytucje oświatowe i szkoły w zakresie określonym w art. 27 i 28 tej ustawy.